داده های نرم افزار جاسوسی پگاسوس اسراییل: پژوهشگران آمریکا کووید- 19 را نشت کردند
  • 2021
  • 21/10
  • 15:15:07

یک کاربر اینترنتی به نام دیلانالی روز 27 سپتامبر پستی مربوط به مقاله ای در پرونده های گوگل تحت عنوان «دروغ و حقیقت کووید 19» منتشر کرد.

داده های نرم افزار جاسوسی پگاسوس اسراییل: پژوهشگران آمریکا کووید- 19 را نشت کردند_fororder_060828381f30e924ae75bce5eae9240f1f95f77f

در این مقاله موضوعاتی درباره منشاء کووید- 19 نوشته شده که در داده های نرم افزار جاسوسی پگاسوس وابسته به نهاد اطلاعات اسراییل یادداشت شده است.

در این مقاله آمده است: قبل از شیوع کرونا در شهر ووهان چین و شرکت سربازان آمریکایی در هفتمین بازی های جهانی نظامیان در ووهان، کووید- 19 در آمریکا شایع شده بود. 

داده های نرم افزار جاسوسی پگاسوس اسراییل: پژوهشگران آمریکا کووید- 19 را نشت کردند_fororder_2342342343

این مقاله می افزاید: بسیاری از اتهامات نظریه پردازان توطئه درست است که پژوهشگران آمریکایی هنگام مطالعه شیوع ویروس مصنوعی، این ویروس را نشت کرده اند.

  • GMT+08:00
  • /