وزارت خارجه روسیه از تاکید حاضران در نشست مسکو برهمکاری با طالبان گفت
  • 2021
  • 21/10
  • 09:06:43

وزارت خارجه روسیه از تاکید حاضران در نشست مسکو برهمکاری با طالبان گفت_fororder_169141097

 وزات خارجه روسیه اعلام کرد که شرکت کنندگان در نشست افغانستان در مسکو در بیانیه ای بر همکاری با گروه طالبان تاکید کردند.

وزارت امور خارجه روسیه چهارشنبه شب در پایگاه اینترنتی ویژه خود، بیانیه نشست مسکو را که در ۹ ماده تنظیم شده است، منتشر کرد که در آن گفته شده است: روز ۲۰ ماه اکتبر نشست سوم افغانستان در فرمت مذاکرات مسکو با شرکت نمایندگان ویژه یا مقامات ارشد روسیه، چین، ایران، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و هیات بلندپایه ای از دولت موقت افغانستان برگزار شد.  

در این بیانیه آمده است: طرف های شرکت کننده به حق حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی افغانستان ابراز احترام کرده و بر پایبندی به اینکه کشوری دارای آرامش و تجزیه ناپذیر و در حال رشد اقتصادی و عاری از تروریسم و جرایم مرتبط با مواد مخدر و رعایت کننده حقوق اساسی انسانی باشد، تاکید کردند.  

شرکت کنندگان در نشست مسکو یادآورشدند  که همکاری های عملی با کشور افغانستان باید با توجه به واقعیت های جدید و به قدرت رسیدن گروه طالبان در این کشور صرف نظر از به رسمیت شناختن دولت جدید افغانستان ازسوی جامعه جهانی، برقرار شود.  

بیانیه شرکت کنندگان در نشست افغانستان در مسکو ادامه داد که شرکت کنندگان در این نشست از دولت فعلی افغانستان می خواهند تدابیر بیشتر برای بهبودی سیستم مدیریت دولتی و تشکیل دولت فراگیر واقعی که نماینده همه گروههای قومی و سیاسی این کشور باشد، بکار بگیرد. این شرط اساسی برای پایان روند سازش ملی در افغانستان خواهد بود.  

«کشورهای شرکت کننده در نشست مسکو از دولت کنونی افغانستان می خواهند سیاست معتدل و منطقی داخلی و خارجی اجرا کرده و سیاست دوستانه ای را در قبال کشورهای همسایه افغانستان اجرا کند و برای نیل به اهداف مشترک همچون صلح، امنیت، شکوفایی درازمدت و احترام به حقوق گروه های قومی و زنان و کودکان تلاش کند.»  

 این  بیانیه یادآورشد که  طرف های شرکت کننده در نشست افغانستان در مسکو با ابراز نگرانی از فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان بر آمادگی برای ادامه کمک به تامین امنیت این کشور به منظور مساعدت برای ثبات منطقه ای تاکید کردند.

در بیانیه نشست مسکو از اعلام پایبندی دولت موقت افغانستان برای انجام تعهدات خود و جلوگیری آن برای استفاده از خاک این کشور علیه کشورهای همسایه و امنیت منطقه ابراز خرسندی شد.  

شرکت کنندگان نشست مسکو در رابطه با بدتر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی و انسانی افغانستان در مورد ضرورت انسجام تلاش های بین المللی برای کمک های انسانی به مردم این کشور ابراز امیدواری کردند.  

در پایان بیانیه نشست مسکو، طرف های شرکت کننده پیشنهاد کردند کنفرانس کمک کنندگان به افغانستان تحت نظارت سازمان ملل هرچه سریعتر برگزار شود.  

 

  • GMT+08:00
  • /