فناوری جدید تست سریع کرونا
  • 2021
  • 20/10
  • 15:44:32

فناوری جدید تست سریع کرونا_fororder_e850352ac65c1038e5a93bd712a7d81ab17e8914

بر اساس مقاله ای علمی که چندی پیش در مجله بین المللی پژوهش های تنفسی به چاپ رسید، تیم پژوهشگران به ریاست پرفسور یائو مائو شنگ از دانشکده محیط زیست دانشگاه پکن با همکاری با مرکز کنترل و پیشگیری از بخش چائویانگ شهر پکن و نهادهای دیگر، سامانه جدید برای تست سریع کرونا را مورد پژوهش قرار داده و درخواست برای ثبت حق اختراع ملی آن ارایه شده است. 

به گزارش رسیده، با این سامانه جدید، تنها با 30 ثانیه بیرون دادن نفس (فوت کردن) در یک کیسه کوچک می توان نتیجه تست را در 5 تا 10 دقیقه دریافت کرد.

پرفسور یائو مائو شنگ گفت: نتیجه آزمایش ها نشان می دهد که این روش جدید موثر و بسیار سریع و حساس است.

  • GMT+08:00
  • /