موافقت دولت سوریه و گروه های مخالف با آغاز تدوین قانون اساسی جدید
  • 2021
  • 18/10
  • 09:57:51

موافقت دولت سوریه و گروه های مخالف با آغاز تدوین قانون اساسی جدید_fororder_62060936

«گی‌یر پدرسن» نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه روز یک شنبه 17 اکتبر به وقت محلی در ژنو گفت که دو رئیس کمیته قانون اساسی سوریه به نمایندگی از دولت و گروه های  مخالف با آغاز روند تدوین قانون اساسی جدید موافقت کردند. تیم شورای قانون اساسی سوریه طی هفته آینده رسما روند اصلاح قانون اساسی سوریه را آغاز خواهد کرد.

تیم شورای قانون اساسی سوریه متشکل از 45 نماینده از دولت سوریه، گروه های مخالف و انجمن های مردمیست و وظیفه آن تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه برای برگزاری انتخابات تحت نظارت سازمان ملل متحد است.

  • GMT+08:00
  • /