پرتاب با موفقیت فضاپیمای سرنشین دار شن جوئو-13 توسط چین
  • 2021
  • 16/10
  • 09:20:19

فضاپیمای "شن جوئو-۱۳" سوار بر موشک "لانگ مارچ ۲‌اف" امروز ۱6 اکتبر، از مرکز پرتاب ماهواره جیوچوان با موفقیت به فضا پرتاب شد.فضاپیمای سرنشین دار «شن جوئو-13» برای اولین بار به مدت 6 ماه در مدار باقی خواهد ماند در حالیکه این یک بازه زمانی طولانی مدت بی سابقه محسوب می شود.

  • GMT+08:00
  • /