تمبر موضوعی «توسعه پایدار حمل و نقل» در چین منتشر شد
  • 2021
  • 16/10
  • 14:31:46

به مناسبت برگزاری دومین کنفرانس حمل و نقل پایدار سازمان ملل در چین، یک سری تمبر یادگاری با موضوع «توسعه پایدار حمل و نقل» منتشر شد.

تمبر موضوعی «توسعه پایدار حمل و نقل» در چین منتشر شد_fororder_kcxjtyp

این سری تمبر خاص با طراحی «سونگ جیان»، شامل چهار تمبر است که روی آنها به ترتیب، تصاویر «پل هنگ کنگ-جو های-ماکائو»، «فقرزدایی با تسهیل حمل و نقل»، «دوچرخه اشتراکی» و «قطار باری چین-اروپا» طراحی شده است.

حمل و نقل که یک صنعت اساسی، پیشرو و استراتژیک برای توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود، یکی از صنایع خدماتی مهم نیز به شمار می آید و به عنوان پشتوانه مهمی برای تحقق توسعه پایدار تعیین شده است.

  • GMT+08:00
  • /