مردم سالاری کامل و مشارکت واقعی مردم در حکومت
  • 2021
  • 15/10
  • 11:33:17

مردم سالاری کامل و مشارکت واقعی مردم در حکومت_fororder_1127958936_16342335622391n

شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین چندی پیش در نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست درباره امور مجلس ملی خلق اعلام کرد: کلید و اصل این که آیا یک کشور دموکراتیک است یا خیر، به جایگاه مردم آن کشور مربوط می‌شود و این که آیا مردم ارباب کشور هستند؟"

حزب کمونیست چین به عنوان بزرگترین حزب حاکم بر یک کشور در جهان، از آغاز تأسیس خود، تحقق حکومتداری توسط مردم را به عنوان رسالت مهم خود تلقی کرده است. پس از تأسیس جمهوری خلق چین، این کشور با ایجاد و اجرای نظام های مجلس ملی نمایندگان خلق، همکاری بین احزاب، مشورت سیاسی، قرار گرفتن "تمام قدرت کشور در دست مردم" را تضمین کرده است.

چین در راستای ایجاد دموکراسی کامل، علاوه بر ایجاد نظام ها و تشریفات کامل، اقدامات عملی را نیز اتخاذ کرده است؛  طوری که تمامی اقدامات قانونگذاری توسط تشریفات و از طریق روش دموکراتیک با تصمیم‌گیری علمی انجام شده است تا در تدوین و صدور هر قانون نظرات و پیشنهادهای محافل مختلف جامعه مد نظر قرار گیرد و منافع مردم در سطحی  گسترده تضمین شود.

 موفقیت کل روند مردم سالاری چین به جهانیان نشان می دهد وجود و یا عدم وجود دموکراسی در یک کشور باید توسط مردم همان کشور مورد قضاوت قرار گیرد، نه توسط معدودی از نیروهای بیگانه و از سوی دیگر جامعه جهانی است که در مورد وجود دموکراسی در هر کشور قضاوت خواهد کرد.

شوکی سعید حقوقدان مشهور مصری می‌گوید: دستآوردهای بزرگ چین در مسیر توسعه ثابت کرده که مسیر کلی روند مردم سالاری در این کشور منطقی و مؤثر است و علاوه بر کمک به پیشرفت چین، نیروی حیات بخش و توان نوآوری را در میان مردم برانگیخته است.

موفقیت کلی روند مردم سالاری چین همچنین به جهانیان نشان داده است که برای تحقق دموکراسی مسیرهای متفاوتی وجود دارد. سنجش نظام های گوناگون سیاسی جهان، خود یک رفتار غیردموکراتیک است. کشورهای غربی سال‌هاست که با استفاده از برتری خود در بیان نظراتشان، خودخواهانه دیگر کشورها را به عدم دموکراسی و یا دیکتاتوری متهم کرده اند اما اکنون به دنبال هرج و مرج اجتماعی گسترده در غرب، "افسانه دموکراسی" غربی شکست خورده و هر کشوری در دنیا حق انتخاب راه توسعه دموکراتیک سازگار با وضعیت خود را دارد.

 دموکراسی نه یک مفهوم ثابت انتزاعی بلکه شیوه‌ای برای حل مسائل مردم است. واقعیت نشان داده که راه سیاسی دموکراتیک سوسیالیستی با ویژگی‌های چین مؤثر و کارآمد است. چین در آینده ضمن پایبندی بر این راه و توسعه کل روند مردم سالاری، رؤیای مردم برای کسب زندگی بهتر را تحقق می‌بخشد و برای پیشرفت تمدن سیاسی بشر خدمات بیشتر انجام خواهد داد.

 

  • GMT+08:00
  • /