حمایت چین از تحقیقات علمی جهانی درباره منشاءیابی کرونا
  • 2021
  • 14/10
  • 20:41:39

حمایت چین از تحقیقات علمی جهانی درباره منشاءیابی کرونا_fororder_W020211014685488519389

جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنج شنبه 14 اکتبر/ 22 مهر در نشست خبری با اشاره به تشکیل گروه بین المللی مشاوره علمی درباره منشاءیابی کروناویروس جدید تاکید کرد: چین همچنان از تحقیقات علمی جهانی درباره منشاءیابی کرونا حمایت خواهد کرد.

سازمان بهداشت جهانی چندی پیش اعضای گروه جدید پژوهشگران را نامزد کرد تا به بررسی منشاء کرونا و همه گیری بیماری های احتمالی دیگر بپردازند.

سخنگوی وزارت خارجه چین با بیان این که یانگ یون گوی معاون پژوهشگاه توالی ژنی پکن وابسته به فرهنگستان علوم چین نیز عضو این گروه است، گفت: چین همواره تاکید دارد که منشاءیابی ویروس یک مساله علمی جدی و پیچیده است و باید با همکاری پژوهشگران انجام شود. پس از همه گیری کرونا، چین قبل از دیگر کشورهای جهان با سازمان بهداشت جهانی همکاری کرد و دو بار کارشناسان سازمان را به چین دعوت کرد و نیز به پیشرفت های مهم و مثبت دست یافته و پایه خوبی برای همکاری علمی در منشاءیابی کرونا بنا شد.

وی ابراز امیدواری کرد که گروه یاد شده و طرف های دیگر با برخورد علمی و عینی و مسوولانه و بر اساس مصوبه نشست سازمان بهداشت جهانی و تحقیقات مرحله اول، در راستای منشاءیابی ویروس و همکاری در مبارزه جهانی با کرونا خدمات مثبت انجام دهند.

  • GMT+08:00
  • /