سفر اولین فضانورد زن چینی به ایستگاه فضایی چین
  • 2021
  • 14/10
  • 19:37:09

سفر اولین فضانورد زن چینی به ایستگاه فضایی چین_fororder_55

 بعد از ظهر پنج شنبه 14 اکتبر، ستاد فرماندهی ماموریت پروازها به ایستگاه فضایی چین با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی  در مرکز پرتاب ماهواره جیو چوان اعلام کرد: ساعت 0:23 شنبه 16 اکتبر به وقت پکن، فضاپیمای سرنشین دار شن جوئو-13 را به فضا پرتاب خواهد کرد. خدمه پرواز متشکل از3  فضانورد از جمله جای جی گانگ، وانگ یا پینگ و یه گوانگ فو است. ریاست  این ماموریت را جای جی گانگ برعهده دارد.

در این ماموریت، وانگ یا پینگ فضانورد زن چینی برای اولین بار در ایستگاه فضایی چین مستقر می شود، او نیز اولین فضانورد زن چینی خواهد بود که فعالیت های خارج از کابین برعهده دارد.

  • GMT+08:00
  • /