بازتاب جهانی سخنرانی رئیس جمهور چین در همایش کونمینگ
  • 2021
  • 13/10
  • 10:46:24

پانزدهمین همایش اعضای کنوانسیون تنوع زیستی در شهر کونمینگ استان یون نان چین در حال برگزاری است. شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق  چین در سخنرانی ویدیویی خود در این نشست، اهداف و مسیر مدیریت تنوع زیستی جهان را مشخص کرد.

بازتاب جهانی سخنرانی رئیس جمهور چین در همایش کونمینگ_fororder_f703738da97739120f9c889a0bd6a711347ae2e8

شخصیت‌های شرکت کننده در این نشست از چین و سایر کشورها  سخنرانی شی جین پینگ حاوی موضوعات غنی دانستند و گفتند که این سخنرانی نه تنها عزم راسخ چین برای حفظ و پیشبرد هماهنگی انسان و طبیعت و ساختن یک خانه زیبا بشر به جامعه جهانی نشان داد بلکه اعتماد لازم برای ایجاد یک نظام جدید و مبتنی بر منطق و برابری بیشتر برای مدیریت تنوع زیستی در سراسر جهان را به وجود آورد.

دیمیتری نیکولاس دو بوئر، نماینده ارشد دفتر نمایندگی انجمن حفاظت از محیط زیست اروپایی کلینز (انگلیس) در پکن گفت که  اقداماتی که توسط رئیس جمهوری چین مطرح شد، او را تحت تاثیر قرار داده است. او تصمیم چین در ارتباط با اختصاص 1.5 میلیارد یوان برای ایجاد صندوق تنوع زیستی کونمینگ را یک حرکت بزرگ دانست وگفت: این  اقدام تا اندازه زیادی حفاظت از تنوع زیستی را در کشورهای در حال توسعه به پیش سوق می‌دهد.

هووب بویس سرکنسول هلند در شهر چونگ چینگ گفت که چین همیشه وعده‌های خود را عملی می کند و این بار نیز مطمئناً تمام تعهدات مطرح شده در سخنرانی شی جین پینگ را اجرا خواهد کرد. رئیس جمهور شی در سخنرانی خود بر اهمیت تقویت حفاظت از تنوع زیستی تأکید کرد. او به تعدادی از اقدامات خاص چین از جمله ایجاد صندوق تنوع زیستی کونمینگ اشاره کرد و گفت: من فکر می کنم این یک اقدام بسیار ارزشمند است.

یولاندا فرناندز لومن، نماینده ارشد بانک توسعه آسیایی در چین معتقد است که چین مجموعه‌ای از اهداف و اقدامات بلندپروازانه و عملگرایانه را برای این منظور ارائه کرده است. "رئیس جمهور شی یک بسته اقدامات بسیار کامل را پیشنهاد کرد. شی جین پینگ خاطر نشان کرد که در حالی که توسعه را دنبال می‌کنیم، باید حفاظت از طبیعت را در اولویت قرار دهیم و همین طور نشان داد که چگونه می‌توان به یک موقعیت برد-برد در ارتقاء توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست دست یافت. در عین حال، او همچنین اهداف و سیاست‌هایی مهم مانند توسعه انرژی پاک و تقویت حفاظت از اکوسیستم را نیز مطرح کرد که به نظر من چنین سیاست جامعی برای رسیدن به هدف ضروریست.

  • GMT+08:00
  • /