درخواست دبیر کل سازمان ملل از جامعه جهانی برای کمک فوری به منظور جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان
  • 2021
  • 12/10
  • 11:45:27

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل، روز دوشنبه 19 مهر (11 اکتبر) از جامعه بین‌المللی درخواست کرد که برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان تدابیر فوری اتخاذ کنند.دبیر کل سازمان ملل در نشست خبری روز دوشنبه خود گفت: سازمان ملل به طور فعالانه کمک‌های انسانی را در اختیار مردم افغانستان قرار می‌دهد. اما در عین حال، جامعه جهانی  باید فوراً برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان وارد عمل شود. در 20 سال گذشته ، اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های خارجی بوده اما  به دلیل مسدود شدن دارایی‌های افغانستان در خارج از کشور و قطع کمک‌رسانی کشورهای دیگر، اقتصاد افغانستان در آستانی فروپاشی است.

درخواست دبیر کل سازمان ملل از جامعه جهانی برای کمک فوری به منظور جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان_fororder_4

گوترش با دعوت از جامعه بین‌المللی برای کمک به اقتصاد افغانستان گفت اکنون در مقطع کلیدی پیروزی و یا شکست قرار داریم و اگر همین حال دست به اقدامات فوری نزنیم، افغانستان و کل جهان بهای سنگینی خواهند پرداخت. تزریق نقدینگی به اقتصاد افغانستان باید از مسائلی مانند به رسمیت شناختن حکومت طالبان متمایز شود. جامعه بین‌المللی باید به دنبال کمک به اقتصاد افغانستان با رعایت اصول و قوانین بین‌المللی باشد.گوترش همچنین گفت که قرار است طالبان برای ارائه کمک‌های بشردوستانه با سازمان ملل همکاری کند و ضمن صدور مجوز برای دسترسی سازمان‌های بشردوستانه به افغانستان، حتی در صورت لزوم امنیت عملیات‌های بشردوستانه را نیز تأمین خواهد کرد.

  • GMT+08:00
  • /