انتشار طرح ترویج توسعه استاندارد ملی چین و تضمین تحقق اهداف بلند‌مدت 2035 پکن
  • 2021
  • 11/10
  • 15:14:12

چین طرحی با هدف ارتقاء و ترویج توسعه استاندارد در سطح ملی و در راستای پیگیری توسعه و نوسازی با کیفیتی سطح بالا را ارائه کرده است؛ در این سند که به صورت مشترک توسط دفاتر عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و شورای دولتی منتشر شده، جزئیات مربوط به اقداماتی جهت تضمین تحقق اهداف بلند مدت توسعه چین تا سال 2035 میلادی تعریف شده است؛ بر این اساس، بدنبال ارتقاء و پیشرفت های صورت گرفته در سیستم مدیریت استاندارد با ویژگی های چینی، یک الگوی توسعه استاندارد بازار محور و تحت هدایت دولت و مبتنی بر تشکیلات اقتصادی همراه با مشارکتی گسترده و گشایش و ادغام تا سال 2035 میلادی در چین شکل خواهد گرفت.

انتشار طرح ترویج توسعه استاندارد ملی چین و تضمین تحقق اهداف بلند‌مدت 2035 پکن_fororder_111

در ادامه متن این سند آمده است که اصطلاحات در کار استانداردسازی تا سال 2025 میلادی اجرایی خواهند شد و هم دولت چین و هم بازار در پروسه تدوین استاندارد ها مشارکت خواهند کرد و تمام بخش های اقتصادی تحت پوشش استانداردهای صنعتی قرار می گیرند و همکاری های بین المللی در زمینه استانداردسازی به شیوه ای گسترده، ریشه‌دار تر خواهند شد.

  • GMT+08:00
  • /