تولید میدان گاز شِیل «فولین» چین از 40 میلیارد متر مکعب فراتر رفت
  • 2021
  • 09/10
  • 15:07:22

تولید میدان گاز شِیل «فولین» چین از 40 میلیارد متر مکعب فراتر رفت_fororder_1633684695392_359_800x534

به گزارش رادیو و تلویزیون مرکزی چین، میزان تولید کل گاز شیل در میدان تجاری «فولین» که توسط شرکت «سنوپک» چین اجرا شده، از 40 میلیارد متر مکعب فراتر رفت.

میزان گاز شیل فولین واقع در شهر «چونگ چینگ» اولین میدان گاز شیل کشف شده در چین و نیز ششمین میدان بزرگ گاز طبیعی در این کشور است که از ماه دسامبر سال 2012 ساخت آن آغاز شد. میزان تولید روزانه این میدان 20 میلیون متر مکعب است و تقاضای 40 میلیون خانواده به گاز را تامین می کند.

میزان ذخیره گاز شیل در میدان یاد شده 792 میلیارد و 641 میلیون متر مکعب برآورد شده و گازهای تولید شده آن به بیش از 70 شهر بزرگ و کوچک چین منتقل می شود.

تولید میدان گاز شِیل «فولین» چین از 40 میلیارد متر مکعب فراتر رفت_fororder_1633684760946_714_800x532

تولید میدان گاز شِیل «فولین» چین از 40 میلیارد متر مکعب فراتر رفت_fororder_1633684746388_829_800x660

تولید میدان گاز شِیل «فولین» چین از 40 میلیارد متر مکعب فراتر رفت_fororder_1633684731287_10_800x451

 

  • GMT+08:00
  • /