آتشفشان کومبر ویئه‌جا
  • 2021
  • 08/10
  • 15:04:03

در حالی که مردم فوران گدازه، خاکستر و دود را در تیجارافه واقع در جزیره قناری لا پالما مشاهده می‌کنند، عکسهای گرفته شده از راه دور گدازه‌های داغ سرخ شده‌ای را نشان می‌دهند که از آتشفشان کومبر ویئه‌جا در لا پالمای اسپانیا سرازیر شده‌اند.

آتشفشان کومبر ویئه‌جا_fororder_18-4

آتشفشان کومبر ویئه‌جا_fororder_18-3

آتشفشان کومبر ویئه‌جا_fororder_18-2

آتشفشان کومبر ویئه‌جا_fororder_18-5

 

  • GMT+08:00
  • /