چین: آمریکا باید در بازسازی صلح آمیز افغانستان مسوولیت بپذیرد
  • 2021
  • 08/10
  • 20:23:27

چین: آمریکا باید در بازسازی صلح آمیز افغانستان مسوولیت بپذیرد_fororder_23434

جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه 8 اکتبر/ 16 مهر در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران بر مسوولیت پذیری آمریکا در بازسازی افغانستان پس از جنگ تاکید کرد.

سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر تلفات و خسارات سنگین در دوران اشغال افغانستان توسط آمریکا گفت: آمریکایی ها از 20 سال پیش به بهانه مبارزه با تروریسم به مداخله نظامی و اشغال افغانستان پرداختند که نه تنها حق حاکمیت و استقلال و توسعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان را تضعیف کرد، بلکه سبب بروز فاجعه انسانی جدی برای افغان ها شد. جامعه جهانی در این راستا باید از مردم افغانستان در تعیین سرنوشت خود، برقراری آرامش و جلوگیری از آشوب و توسعه مطلوب حمایت کند.

وی با بیان آن که آمریکا به عنوان آغازگر مساله افغانستان، بایستی به شکل اجتناب ناپذیر در بازسازی افغانستان مسوولیت بپذیرد، تاکید کرد که آمریکا باید اشتباهات خود مبنی بر مداخله گستاخانه نظامی و تحمیل اراده خود بر دیگر کشورها را اصلاح کرده و از تکرار فجایع انسانی دست بردارد.

  • GMT+08:00
  • /