نقاشی داخل ظرف شیشه ای
  • 2021
  • 08/10
  • 14:58:23

نقاشی داخل ظرف شیشه‌ای یا اینر پینتینگ، یک هنر سنتی چینی است که در اصل شامل بطری‌های کوچک انفیه است که در سطح داخلی آن‌ها تصاویری کشیده و یا خوشنویسی انجام می‌شود.

نقاشی داخل ظرف شیشه ای_fororder_19-1

نقاشی داخل ظرف شیشه ای_fororder_19-3

نقاشی داخل ظرف شیشه ای_fororder_19-2

نقاشی داخل ظرف شیشه ای_fororder_19-4

 

  • GMT+08:00
  • /