افزایش میزان خودکشی میان سربازان آمریکا
  • 2021
  • 06/10
  • 11:14:26

براساس داده‌های ارائه شده در گزارش سالانه وزارت دفاع درخصوص خودکشی در ارتش، میزان خودکشی در بین نیروهای فعال در ارتش آمریکا در فاصله ۵ سال از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ ، ۴۱/۴ درصد افزایش یافته است.

افزایش میزان خودکشی میان سربازان آمریکا_fororder_62049567

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه سی.ان.ان، براساس داده‌های این گزارش، میزان خودکشی در بین نیروهای فعال وظیفه در سال ۲۰۲۰، ۹/۱ درصد افزایش یافته است و از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، ۱۵/۳ درصد افزایش یافت.

گزارش‌ها حاکی از این است که خودکشی در بین نیروهای ذخیره ارتش آمریکا در سال ۲۰۲۰، ۱۹/۲ درصد افزایش یافته است؛ اما این میزان از سال ۲۰۱۸ به طور کلی کاهش یافته است. میزان خودکشی در میان اعضای گارد ملی در سال ۲۰۲۰، ۳۱/۷ درصد افزایش یافته است؛ اما از سال ۲۰۱۸ نیز به طور کلی کاهش یافته است.

حدود ۵۸۰ نفر از اعضای ارتش از جمله نیروهای فعال، ذخیره و گارد ملی در سال ۲۰۲۰ خودکشی کردند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۲۰۲ نفر از اعضای خانواده نظامی در سال ۲۰۱۹ در اثر خودکشی جان خود را از دست دادند.

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در بیانیه‌ای گفت: یافته‌ها و گزارش‌ها نگران کننده است. میزان خودکشی در میان نیروهای ما و خانواده‌های نظامی همچنان بسیار زیاد است و اوضاع در مسیر درستی پیش نمی‌روند.

این گزارش همچنین بیانگر این است که میزان خودکشی در بین اعضای ذخیره به طور قابل توجهی "افزایش یا کاهش" نداشته است و همچنین "افزایش یا کاهش آماری" قابل توجهی در میزان خودکشی در بین اعضای گارد ملی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ وجود نداشته است.

  • GMT+08:00
  • /