تشریح ابتکار توسعه جهانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل توسط چین
  • 2021
  • 05/10
  • 10:12:10

چن شو نماینده دایمی چین در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو و سایر سازمان های بین المللی در سوییس روز دوشنبه 4 اکتبر طی سخنرانی در چهل و هشتمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به معرفی " ابتکار توسعه جهانی" پرداخت و خواستار ایجاد جامعه ای با سرنوشت مشترک برای جهان شد. 

تشریح ابتکار توسعه جهانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل توسط چین_fororder_f44d305ea1af20cbb3f902

چن شو گفت: جهان امروز با چالش های مختلفی رو به روست و مردم انتظارات بیشتری برای توسعه مسالمت آمیز دارند. همه کشورها باید ضمن اجرای چند جانبه گرایی واقعی، شکوفایی ارزش های مشترک بشر حاکی از صلح، توسعه، انصاف، عدالت، دموکراسی و آزادی، از طریق همکاری بین المللی، برای پاسخگویی به چالش های مختلف متحد شوند.

چن شو تاکید کرد: توسعه، کلید اصلی حل همه مشکلات است. ما از همه کشورها دعوت می کنیم توسعه را در اولویت قرار دهند و بر محوریت قرار دادن مردم، عمل گرایی، فراگیری، نوآوری و همزیستی هماهنگ بین انسان و طبیعت اصرار داشته باشند. شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین در مباحثه عمومی مجمع سازمان ملل امسال " ابتکار توسعه جهانی" را مطرح کرد و از جامعه بین المللی خواست تا اجرای برنامه 2030 برای توسعه پایدار را تسریع بخشیده و توسعه جهانی قوی تر، سبزتر و سالم تر را ترویج  و جامعه ای با سرنوشت مشترک برای توسعه جهانی ایجاد کنند. چین مایل است همراه با دیگر طرف ها این ابتکار را برای کمک به پیشرفت توسعه بین المللی عملی کند تا به نفع مردم همه کشورها باشد.

چن شو خاطر نشان کرد که باید بر حل اختلافات از طریق گفت و گوی سیاسی پافشاری کرد و نباید کورکورانه به زور یا تهدید متوسل شد و تحت لوای دموکراسی و حقوق بشر، به مداخله نظامی پرداخت. باید به طور هماهنگ با تهدیدات امنیتی سنتی و غیر سنتی مقابله کرد و ضمن برطرف ساختن علل اصلی بحران ها تلاش کرد تا همه مردم بتوانند از حقوق بشر جهانی با صلح پایدار و امنیت عمومی برخوردار شوند.

  • GMT+08:00
  • /