آمیزه ای خارق العاده از طرح و رنگ
  • 2021
  • 05/10
  • 14:23:01

تو هر قدر می خواهی با شتاب فراوان به سوی مدرنیزه گام بردار، زیبایی های اصیل و سنتی تو به قدری فراوان است که قلم مرا به رقص وا می دارد و معجزه گرانه رنگ ها و طرح ها را بر کاغذ سفید می نشاند و نقش زیبای تو چین با شکوه را می نگارد!

 در این ویدیو با دنیای فریدون فرزانه هنرمند ایرانی آشنا شوید

  • GMT+08:00
  • /