اکتشاف میدان نفتی جدید در دریای «بوئو های» چین با بیش از 100 میلیون تن ذخیره
  • 2021
  • 03/10
  • 17:14:32

شرکت نفت دریایی چین اعلام کرده که یک میدان نفتی دیگر را در دریای «بوئو های» کشف کرده است.

اکتشاف میدان نفتی جدید در دریای «بوئو های» چین با بیش از 100 میلیون تن ذخیره_fororder_7c1ed21b0ef41bd5c0bbb17e9becb3c238db3d0b

وزارت منابع طبیعی چین پس از بررسی این میدان نفتی جدید موسوم به «کِنلی 2-10»، حجم کلی ذخایر نفتی دریای بوئو های را بیش از 100 میلیون تن برآورد کرده است.

گفته می شود کشف این میدان نفتی جدید بنیانی برای تحقق استخراج ذخایر نفتی با حجم 40 میلیون تن از آن را ایجاد کرده است.

میدان نفتی کنلی 2-10 در آبهای جنوبی دریای بوئو های واقع شده و با شهر «تیان جین» 245 کیلومتر فاصله دارد. در حال حاضر، امکانات و تجهیزات برای استخراج نفت از آن نسبتاً مناسب و کامل است. انتظار می رود تولید کامل آن در سال 2025 تحقق بیابد.

از سال 2018 به این سو، نزدیک به 800 میلیون تن ذخایر جدید نفت و گاز در میدان نفتی بوئو های کشف شده است.

  • GMT+08:00
  • /