جذابیت فراوان هفدهمین جشنواره بین‌المللی انیمیشن چین برای شرکت‌کنندگان
  • 2021
  • 03/10
  • 17:06:57

هفدهمین جشنواره بین المللی انیمیشن چین در شهر «هانگ جو» در استان «جه جیانگ» از 29 سپتامبر (7 مهر) آغاز به کار کرده است. شرکت کنندگان در این جشنواره شش‌روزه از تماشای انیمیشن‌ها و زیبایی و ظرافت لباس های سنتی «هان فو» (لباس سنتی قوم هان) لذت می برند

جذابیت فراوان هفدهمین جشنواره بین‌المللی انیمیشن چین برای شرکت‌کنندگان_fororder___172.100.100.3_temp_9500027_1_9500027_1_1_463e9203-013d-4ba7-8821-4bb84b3c1f08.

طرفداران هان فو می توانند با پوشیدن این لباس ها از نزدیک با این فرهنگ و تنوع قومی چین آشنا شوند.

جذابیت فراوان هفدهمین جشنواره بین‌المللی انیمیشن چین برای شرکت‌کنندگان_fororder___172.100.100.3_temp_9500027_1_9500027_1_1_7050d1e9-6445-42b3-bcd3-88ead3a300bf

جذابیت فراوان هفدهمین جشنواره بین‌المللی انیمیشن چین برای شرکت‌کنندگان_fororder___172.100.100.3_temp_9500027_1_9500027_1_1_393a95c7-ec27-4dc8-a312-db79b9a12247

به علاوه هفته فیلم های کارتونی به عنوان یکی از بخش های ویژه این جشنواره بین المللی انیمیشن نیز مورد توجه قرار گرفته است. تولیدات کارتونی برجسته که در سال های اخیر توانسته در جشنواره های بین  المللی جوایزی را از آن خود کند، در طی این جشنواره اکران می شوند.

جذابیت فراوان هفدهمین جشنواره بین‌المللی انیمیشن چین برای شرکت‌کنندگان_fororder___172.100.100.3_temp_9500027_1_9500027_1_1_f32d322f-7974-4502-a4e0-62a186cf286d

  • GMT+08:00
  • /