گشایش نمایشگاه جهانی دبی
  • 2021
  • 01/10
  • 16:35:02

یکم اکتبر، نمایشگاه جهانی دبی سال 2020 رسما گشایش یافت. این نخستین نمایشگاه جهانی است که پس از شیوع کرونا و نیز در منطقه خاورمیانه برگزار می شود.

گشایش نمایشگاه جهانی دبی_fororder_1633059642676_934_704x493

گشایش نمایشگاه جهانی دبی_fororder_1633067173404_445_686x514

هدف از این نمایشگاه با موضوع "ارتباط ایده ها و خلق آینده" جمع آوری نیروهای جامعه جهانی برای کمک به همکاری سراسر جهان و خلق کردن آینده زیبا است. قرار است در این نمایشگاه 192 کشور به مدت شش ماه و در قالب فعالیت های گوناگون دست آوردهای علمی و فرهنگی خود را  به نمایش می گذارند و پیش بینی می شود که 25 میلیون نفر از آن بازدید کنند.  

گشایش نمایشگاه جهانی دبی_fororder_1633067264995_962_761x421

گشایش نمایشگاه جهانی دبی_fororder_1633067441513_410_685x510

گشایش نمایشگاه جهانی دبی_fororder_1633067486631_350_683x513

  • GMT+08:00
  • /