چین : همکاری زیردریایی های هسته ای ایالات متحده، انگلیس و استرالیا سه خطر پنهان بزرگ برای صلح و ثبات منطقه ای و نظم بین المللی همراه دارد
  • 2021
  • 29/09
  • 20:32:20

هوا چون یينگ، سخنگوی وزارت امور خارجه در كنفرانس مطبوعاتی 29 سپتامبر/ 7 مهر بيان كرد كه ايجاد روابط مشاركت امنيتی سه جانبه بين ايالات متحده، بريتانيا و استراليا و برنامه ريزی همكاری زيردريایی های هسته ای این سه کشور سه خطر پنهان بزرگ از سرگیری جنگ سرد، مسابقه تسلیحاتی و اشاعه هسته ای  را برای صلح و ثبات منطقه ای و نظم بين المللي به همراه می آورد.  وی همچنین خاطرنشان کرد که این امر سوء استفاده از خلاهای موجود در قوانین بین المللی توسط این سه کشور است و آشکارا فعالیت های گسترش هسته ای را انجام می دهند.

چین : همکاری زیردریایی های هسته ای ایالات متحده، انگلیس و استرالیا سه خطر پنهان بزرگ برای صلح و ثبات منطقه ای و نظم بین المللی همراه دارد_fororder_324234

روز 28 سپتامبر، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی  اظهار داشت که همکاری ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا در  زیردریایی های هسته ای یک موضوع "بسیار دشوار" برای حفاظت های نهادی است. این برای اولین بار است که کشورهای بدون سلاح هسته ای تحت پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای، زیردریایی های هسته ای وارد می کنند و این بدان معناست  که اورانیوم غنای بالا مورد استفاده راکتورهای زیردریایی هسته ای از نظارت آژانس خارج است. این آژانس مذاکرات فنی پیچیده ای را با ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا انجام خواهد داد تا از تضعیف سیستم بین المللی عدم گسترش هسته ای اطمینان حاصل کند. همین روز، سخنگوی رئیس جمهور فیلیپین اظهار داشت که دوترته  رئیس جمهور فیلیپین نگران است که روابط مشارکت امنیتی سه جانبه بین ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا باعث "مسابقه تسلیحات هسته ای" شود.

هوا چون یينگ خاطرنشان كرد: اين اقدام كشورهای منطقه را تشويق به توسعه نظامی خود می کند و حتی در پی عبور از آستانه هسته ای قرار خواهند گرفت و خطر درگيری های نظامی را افزايش می دهند. از یک سو، ایالات متحده  به دلیل توسعه فناوری هسته ای برخی کشورها را تحریم و سرکوب می کند و از سوی دیگر، آشکارا فناوری هسته ای را به کشورهای غیر هسته ای منتقل می کند. این یک نمونه کامل استاندارد دوگانه است.

هوا چون یينگ افزود  كه آژانس بين المللی انرژی اتمی برای حفاظت از زيردريايی های هسته ای استراليا استانداردهایی ایجاد خواهد کرد و اين مربوط به حقوق و تعهدات همه اعضای آژانس به ويژه کشورهای امضاکننده پیمان عدم گسترش سلاح های هسته ای است و تاثیر عمیقی بر سیستم بین المللی عدم گسترش هسته ای خواهد داشت. این به هیچ وجه مشکلی بین دبیرخانه آژانس و ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا نیست و باید توسط همه کشورهای عضو آژانس بررسی و حل شود. چین با دبیرخانه آژانس و سایر کشورهای عضو تبادل نظر خواهد کرد و قاطعانه از اعتبار و اثربخشی سیستم بین المللی منع گسترش هسته ای دفاع می کند.

  • GMT+08:00
  • /