واکنش چین به درخواست آمریکا درباره کاهش واردات نفت از ایران
  • 2021
  • 29/09
  • 20:07:54

چین به همکاری با ایران بر اساس قوانین بین المللی ادامه می دهد_fororder_747a62a8e44f574319c4cfb14435e9f6u5

هوا چون یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه 29 سپتامبر/ 7 مهر در نشست خبری در واکنش به گزارش اخیر رویترز مبنی بر درخواست مقامات آمریکا و اروپا از چین درباره کاهش خرید نفت از ایران اعلام کرد: موضع چین درباره همکاری عادی اقتصادی و تجاری خود با ایران روشن و همیشگی است. چین و ایران همواره بر اساس برابری، سود متقابل و منافع مشترک و اصول تجاری و در چارچوب قوانین بین المللی به همکاری پرداخته اند.

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین تاکید کرد،  کشورش قاطعانه با هر گونه تحریم یک جانبه مخالف است و از آمریکا می خواهد هرچه سریع تر به دخالت های درازدستانه و تحریم علیه شرکت ها و اشخاص طرف ثالت خاتمه دهد.   

  • GMT+08:00
  • /