وانگ یی: کمک های بشردوستانه به افغانستان فوری است و باید تحریم های اقتصادی متوقف شود
  • 2021
  • 23/09
  • 13:47:33

وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین 23 سپتامبر در نشست ویدیویی وزرای خارجه گروه 20 در مساله افغانستان شرکت کرد.

وانگ یی: کمک های بشردوستانه به افغانستان فوری است و باید تحریم های اقتصادی متوقف شود_fororder_rBABDGEwMMyAbdW5AAAAAAAAAAA760.718x540

وانگ یی گفت: تحول وضعیت در افغانستان نگرانی گسترده ای را در جامعه بین المللی برانگیخته است و حرکت بعدی صلح و ثبات بین المللی و منطقه ای را بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد داد. سرنوشت افغانستان بار دیگر در دست مردم افغانستان است، اما هنوز در توسعه آینده آن ابهاماتی وجود دارد. گروه 20 به عنوان بستر اصلی همکاری های اقتصادی بین المللی، باید در موضع خود بایستد و در روند جست و جوی صلح، ترویج توسعه و اجماع شناخت مشترک در افغانستان نقش سازنده ایفا کند. وی در این راستا چند دیدگاه چین را تشریح کرد.

نخست، ارسال کمک های بشردوستانه فوری و افزایش شدت و سرعت کمک به افغانستان ضروری است.

دوم، تحریم های اقتصادی باید متوقف شود. چین از اعضای گروه 20 می خواهد تا اقدامات عملی را برای کمک به افغانستان در کاهش فشار نقدینگی کنونی انجام دهند. موسسات مالی بین المللی همچنین باید از منابع مالی برای کاهش فقر، توسعه پایدار، معیشت مردم و پروژه های زیربنایی افغانستان حمایت کنند.

سوم، باید از مردم افغانستان حمایت کنیم تا به طور مستقل یک مسیر توسعه را متناسب با شرایط ملی خود انتخاب کنند و در نهایت یک ساختار سیاسی گسترده و فراگیر تشکیل دهند.

چهارم، همکاری های ضد تروریستی فورا نیاز به تعمیق دارد. افغانستان باید با جدیت به تعهدات خود عمل کند، مرزهای خود را از نیروهای مختلف تروریستی بین المللی کاملا جدا کرده و با آن ها قاطعانه برخورد کند.

پنجم، ایالات متحده و کشورهای ناتو باید مسوولیت اصلی حل مشکل مهاجرت در افغانستان را بر عهده بگیرند. دستیابی به بازسازی اقتصادی در افغانستان یک راه حل دایمی برای جلوگیری از بروز مشکلات سخت مهاجرت است.

ششم، سازمان ها و سازوکارهای مختلف باید با هماهنگی کارایی اقدامات خود را ارتقا دهند. چین از سازمان ملل متحد در ایفای نقش خود به عنوان کانال اصلی برای حفظ صلح و ثبات افغانستان و کمک های بشردوستانه حمایت می کند.

  • GMT+08:00
  • /