سخنرانی رییس جمهوری خلق چین در نشست مجمع عمومی سازمان ملل
  • 2021
  • 22/09
  • 10:19:26

سخنرانی رییس جمهوری خلق چین در  نشست مجمع عمومی سازمان ملل_fororder_95eef01f3a292df50bc410977b03006835a873ec

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین روز سه شنبه 21 سپتامبر/ 30 شهریور در نشست هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی مهمی ایراد کرد.

شی جین پینگ با بیان این که امسال برابر با یکصدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین و نیز پنجاهمین سالگرد احیای کرسی جمهوری خلق چین در سازمان ملل است و چین این رویداد بزرگ را گرامی خواهد داشت، گفت: چین ضمن گسترش همکاری خود با سازمان ملل، خدمات بیشتری برای توسعه امور این سازمان ارایه خواهد داد.

رییس جمهور چین تاکید کرد: سران کشورها در نشست های سران سازمان ملل به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل به همکاری مبارزه با همه گیری کرونا، مقابله مشترک با چالش ها، پایبندی بر چندجانبه گرایی، تقویت نقش سازمان ملل و ایجاد آینده مشترک برای نسل های آینده متعهد شدند. پس از سپری شدن یک سال، انتظارات مردم کشورها درباره صلح و توسعه و عدالت خواهی آن ها بیشتر شده و خواست آن ها برای همکاری با منافع مشترک قاطع تر شده است.

وی تاکید کرد: امروز کرونا همچنان در سراسر جهان شیوع یافته و در پی آن جامعه بشری عمیقا دستخوش تغییرات شده است. هر سیاستمدار مسوول باید با اطمینان و شجاعانه به موضوعات عصر پاسخ داده و تصمیم تاریخی بگیرد.

رییس جمهوری خلق چین با اشاره به ضرورت غلبه بر همه گیری کرونا گفت که ما باید مردم را در اولویت قرار دهیم و روح علم را ارتقا بخشیده و نگرش علمی را حفظ و قوانین علمی را دنبال کنیم. وی بر هماهنگی جامع در جلوگیری و مهار بیماری و توسعه اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد و با بیان این که واکسن باید به عنوان محصول عمومی جهانی عرضه شود و منصفانه و عادلانه در سراسر جهان توزیع شود گفت: چین تلاش می کند ضمن عرضه 2 میلیارد دوز واکسن در سال به جهان و اهدای 100 میلیون دوز واکسن به برنامه کوواکس سازمان بهداشت جهانی، 100 میلیون دوز دیگر را به کشورهای در حال توسعه اهدا کند. چین همچنین با ادامه حمایت و مشارکت در تحقیقات جهانی منشاءیابی کرونا، با هر گونه دستکاری سیاسی در این راستا مخالف است.

رییس جمهور چین در بخشی دیگر از سخنان خود براحیای رشد اقتصاد جهانی و تحقق توسعه قوی، سبز و سالم جهانی تاکید کرد و در این راستا پیشنهاداتی را مطرح کرد که عبارتند از؛ اولویت به توسعه ایجاد روابط مشارکتی جهانی حاکی از تعادل و برابری، پایبندی بر انسان محوری و تامین و بهبود زندگی مردم، تاکید بر فراگیر بودن توسعه و اهمیت به حل مساله توسعه نامتوازن و ناقص در داخل کشورها و بین کشورهای مختلف، پافشاری بر تحریک رشد اقتصادی با نوآوری، همزیستی هماهنگ بین انسان و طبیعت و اجرای عملیات واقعی در زمینه های گوناگون به ویژه در زمینه فقرزدایی، تامین مواد غذایی، مبارزه با کرونا و واکسن، جلب سرمایه گذاری برای توسعه، تغییرات اقلیمی، توسعه سبز، صنعتی‌سازی، اقتصاد دیجیتال و غیره.

شی جین پینگ در سخنان خود همچنین به ضرورت همبستگی، احترام متقابل و همکاری با منافع مشترک اشاره و تاکید کرد که دموکراسی در انحصار معدودی از کشورها نیست، بلکه حق مردم کشورهای مختلف است، مداخله نظامی خارجی و تحمیل "دموکراسی" بر دیگران آسیب های بی شماری در پی دارد. وی افزود: چین در گذشته و در آینده به تجاوز، ظلم به دیگران، سلطه جویی نپرداخته و نخواهد پرداخت. چین برای همیشه سازنده صلح جهان، خدمت کننده به توسعه جهان، حافظ نظم بین المللی و عرضه کننده محصولات عمومی بوده و همچنان با توسعه جدید خود فرصت های جدید برای جهان فراهم می کند.

رییس جمهور چین با اشاره به الزامات تکمیل مدیریت جهانی و اجرای چندجانبه گرایی واقعی تاکید کرد: جهان بر سر چهارراه تاریخی قرار گرفته، در عین حال جلوی روند توسعه و پیشرفت صلح بشر را نمی توان گرفت. کشورهای جهان باید ضمن تقویت اطمینان، با همکاری با تهدید و چالش جهانی مقابله کرده و برای ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک و دنیای زیباتر اقدام کنند.

 

  • GMT+08:00
  • /