تقدیر کاربران جهان از برنامه های رادیو و تلویزیون مرکزی چین به مناسبت جشن نیمه پاییز
  • 2021
  • 22/09
  • 17:03:31

برنامه های رادیو و تلویزیون مرکزی چین به مناسبت جشن نیمه پاییز امسال بسیار مورد استقبال کاربران اینترنت قرار گرفت. تا ساعت 22 سه شنبه 21 سپتامبر، تعداد کلیک موضوعات مربوط از 9 میلیارد فراتر رفت و ویدیوهای مربوط در اینترنت بیش از 900 میلیون بار دیده شد. این ارقام نشانگر استقبال و تقدیر تماشاگران است. تصاویر زیر لحظاتی زیبا از این نمایش است:

تقدیر کاربران جهان از برنامه های رادیو و تلویزیون مرکزی چین به مناسبت جشن نیمه پاییز_fororder_1632247821653_66

تقدیر کاربران جهان از برنامه های رادیو و تلویزیون مرکزی چین به مناسبت جشن نیمه پاییز_fororder_1632243019031_108

تقدیر کاربران جهان از برنامه های رادیو و تلویزیون مرکزی چین به مناسبت جشن نیمه پاییز_fororder_1632246876420_200

تقدیر کاربران جهان از برنامه های رادیو و تلویزیون مرکزی چین به مناسبت جشن نیمه پاییز_fororder_1632243623681_236

تقدیر کاربران جهان از برنامه های رادیو و تلویزیون مرکزی چین به مناسبت جشن نیمه پاییز_fororder_1632236597432_382

تقدیر کاربران جهان از برنامه های رادیو و تلویزیون مرکزی چین به مناسبت جشن نیمه پاییز_fororder_1632243511221_408

تقدیر کاربران جهان از برنامه های رادیو و تلویزیون مرکزی چین به مناسبت جشن نیمه پاییز_fororder_1632235613343_846

تقدیر کاربران جهان از برنامه های رادیو و تلویزیون مرکزی چین به مناسبت جشن نیمه پاییز_fororder_1632235720724_847

 

  • GMT+08:00
  • /