مهتابِ دل
  • 2021
  • 21/09
  • 17:05:52

در زندگی همه ما شب‌هایی هست که دلتنگ می‌شویم، دلتنگ کسانی که دوست‌شان داریم؛ دلتنگ پدر و مادر، خانواده، دوستان و حتی شهر و دیار و سرزمین‌مان . . . و آن گاه رو به آسمان می‌کنیم تا شاید نور جادویی ماه کمی از این دلتنگی بکاهد! 
«نیمه پاییز»، جشن «با هم و در کنار هم بودن» و  «ستایش زیبایی ماه» شادباد!

  • GMT+08:00
  • /