گشایش یازدهمین دور جشنواره بین المللی فلیم پکن
  • 2021
  • 21/09
  • 16:44:41

گشایش یازدهمین دور جشنواره بین المللی فلیم پکن_fororder_09fa513d269759ee29ca8fccad57651f6c22df50

یازدهمین دور جشنواره بین المللی فیلم پکن، با نظارت اداره ملی فیلم و  به میزبانی رادیو و تلویزیون مرکزی چین و شهرداری پکن، در مرکز همایش و نمایشگاه بین المللی دریاچه یان چی هو پکن گشایش یافت.

گشایش یازدهمین دور جشنواره بین المللی فلیم پکن_fororder_8c1001e93901213f133ff61f4b4b10d82e2e951e

شن های شیونگ، معاون بخش تبلیغات کمیته مرکزی حزب، مدیر و سردبیر رادیو و تلویزیون مرکزی چین و رئیس کمیته سازماندهی یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم پکن، آغاز فعالیت جشنواره را اعلام کرد.

گشایش یازدهمین دور جشنواره بین المللی فلیم پکن_fororder_b90e7bec54e736d1c0c7fc31bcfc69cbd462696c

مو گائویی نایب رئیس اجرایی یازدهمین کمیته برگزاری جشنواره بین المللی فیلم پکن نیز در سخنرانی خود اظهار داشت: جشنواره بین المللی فیلم پکن در دهه دوم ضمن اعتماد به خود همچنان بر نوآوری نیز پایبند است و با استفاده مناسب از منابع با کیفیت بالا، "طرح پکن" برای شکوفایی فیلم های چینی را ارایه خواهد داد.

جشنواره بین المللی فیلم پکن امسال با موضوع "فرصت جدید- وضعیت جدید" امیدوار است فیلمسازان سراسر جهان با همکاری و روحیه خستگی ناپذیر، فرصت های جدید برای صنعت فیلم  به وجود آورند. گفته می شود در مجموع 889 فیلم از 77 کشور و منطقه  در رقابت جایزه «تیان تان»(معبد آسمانی) شرکت خواهند کرد. در 31 سالن سینما نزدیک به 300 فیلم چینی و خارجی با بیش از 1000 بار  به نمایش در می آید.

گشایش یازدهمین دور جشنواره بین المللی فلیم پکن_fororder_dcc451da81cb39dbd1ac7f0df0ba2f2daa1830b5

گشایش یازدهمین دور جشنواره بین المللی فلیم پکن_fororder_6a63f6246b600c33dd2d48de3ce07706d8f9a181

  • GMT+08:00
  • /