توصیه چین به آمریکا درباره احترام به حقوق سالمندان
  • 2021
  • 21/09
  • 09:24:58

توصیه چین به آمریکا درباره احترام به حقوق سالمندان_fororder_345345

جیانگ دوان سفیر چین در مقر سازمان ملل در ژنو روز دوشنبه 20 سپتامبر 29 شهریور در جلسه ویژه حاشیه چهل و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از آمریکا خواست به حقوق سالمندان احترام بگذارد.

جیانگ دوان گفت: چین به قربانی شدن سالمندان در برخی کشورها بر اثر همه گیری کرونا بسیار توجه می کند و نگران آن است. کمبود منابع پزشکی و درمانی برای سالمندان به عنوان گروه ضعیف، مشکلات آن ها را بیشتر می کند.

بر اساس داده های منتشر شده مرکز کنترل بیماری های آمریکا، بیشتر موارد فوتی ناشی از کرونا در آمریکا بیش از 65 ساله هستند. با این حال، از نظر سیاستمداران آمریکا، اصل زنده ماندن قوی‌ترها به بهانه نادیده گرفتن جان سالمندان تبدیل شده و آن ها اقتصاد ملی را مهم تر از جان سالمندان تلقی کرده اند. پس از همه گیری کرونا، بسیاری سالمندان در آمریکا با مشکلات جدی اقتصادی و سلامتی رو به رو شده اند.

  • GMT+08:00
  • /