چین به نمایندگی از بیش از 50 کشور در شورای حکام حقوق بشر خواستار پایبندی بر اولویت دادن به مردم و عملی شدن حق توسعه شد
  • 2021
  • 17/09
  • 10:06:30

روز 16 سپتامبر، چن شی، نماینده دائمی چین در سازمان ملل در ژنو، در چهل و هشتمین نشست شورای حکام حقوق بشر و به نمایندگی از بیش از 50 کشور خواستار پایبندی بر اولویت دادن به مردم  و اجرایی شدن حق توسعه شد.

چین به نمایندگی از بیش از 50 کشور در شورای حکام حقوق بشر خواستار پایبندی بر اولویت دادن به مردم و عملی شدن حق توسعه شد_fororder_src=http___p8.itc.cn_q_70_images03_20210102_8e4484115ac04f29b577fe77a04a66b1.jpeg&refer=http___p8.itc

چن شی گفت که حق توسعه یک حق عادی و مسلم است.در حال حاضر، اجرایی شدن حق توسعه در مقیاس جهانی با سطح مورد انتظار فاصله زیادی دارد. همه گیری ویروس کرونا بر توسعه اقتصادی و اجتماعی و معیشت مردم همه کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه تأثیر جدی گذاشته است، نابرابری را تشدید کرده وچالشی جدید برای عملی شدن حق توسعه ایجاد کرده است. همه طرفها باید به محور توسعه مردم پایبند باشند و اشتیاق مردم برای زندگی بهتر را برآورده کنند.

چن شی گفت که جامعه بین المللی باید حمایت لازم را برای پیشرفت کشورهای در حال توسعه، حمایت از حقوق توسعه مشروع کشورهای در حال توسعه و تسریع اجرای دستور کار 2030 برای توسعه پایدار داشته باشد. نهادهای حقوق بشر سازمان ملل نظیر شورای حکام حقوق بشر و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر باید حق توسعه را در اولویت قرار دهند و با جدیت به پیشرفت لازم دست یابند.

  • GMT+08:00
  • /