اهمیت ورزش در سازندگی کشور از سوی رهبر چین
  • 2021
  • 15/09
  • 21:21:29

چهاردهمین دور بازی‌های ملی چین از 15 تا 27 سپتامبر در استان شا‌ان‌شی  چین برگزار می شود. شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین با حضور در این بازی ها افتتاح این بازی های را اعلام کرد. این بزرگ ترین رویداد بزرگ ورزشی چین پیش از آغاز بازی‌های المپیک زمستانی پکن به شمار می‌رود. در یک کشور اگر قدرت ورزشی  وجود داشته باشد، آن کشور نیز قوی می شود، در عین حال اگر کشوری دارای رونق و شکوه باشد، ورزش آن کشور نیز  رونق می گیرد. تسریع ایجاد یک کشور ورزشی الزام مهم برای ارتقای قدرت نرم فرهنگی کشور است و می تواند به طور موثر توسعه صنایع مرتبط را ارتقا داده و به  توسعه اقتصاد کشور کمک کند.

اهمیت ورزش در سازندگی کشور از سوی رهبر چین_fororder_1127865545_16317112525871n

از زمان برگزاری هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس جمهوری خلق چین، به توسعه امور ورزشی توجه بسیار کرده و برای آن ارزش قائل است. وی شخصا هدف آمادگی جسمی و سلامت ملی را برنامه ریزی و ترویج کرد و آن را به عنوان بخشی مهم از ایجاد یک جامعه مرفه به صورت همه جانبه در نظر گرفت و و نقش بهتری از آمادگی جسمانی ملی را در تحقق رویای چینی ها بازی کرد.

از زمان هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، شی جین پینگ بارها در مناسبت های مختلف بر اهمیت ایجاد کشور قدرتمند ورزشی تاکید کرده است. وی گفت: ورزش نماد مهمی از توسعه اجتماعی و پیشرفت بشر و مظهر مهم قدرت ملی و تمدن اجتماعی همه جانبه است.

ماموریت جدیدی که در زمانه جدید به شرکت های ورزشی چین داده شده است از "بزرگ" به "قوی" است. ورزش های رقابتی، ورزش های همگانی، صنعت ورزش و فرهنگ ورزشی به صورت هماهنگ در حال توسعه است. شکل گیری یک قدرت ورزشی در حال پیشرفت است و رویای یک قدرت ورزشی در رویای چین گنجانده شده است.

اهمیت ورزش در سازندگی کشور از سوی رهبر چین_fororder_1127865545_16317112518361n

"چهاردهمین برنامه پنج ساله توسعه چین " و اهداف بلند مدت 2035 " کشور به وضوح مطرح کرده که تا سال 2035 میلادی، چین کشوری با قدرت ورزشی خواهد بود. این نشان می دهد که حزب کمونیست و دولت چین اهمیت زیادی برای امور ورزشی ملی و آمادگی جسمی و سلامت مردم می دهند و همچنین در پیشبرد سازندگی چین سالم و چین قدرتمند در ورزش عزم راسخ دارند. "

ورزش به یک عامل مهم و نمونه برای تحقق رستاخیز بزرگ ملت چین تبدیل شده است. چین در توسعه  اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و شاخص خوشبختی مردم  برنامه جامع دارد و در این باره اقداماتی در پیش گرفته و نیز به تدریج به نتایج دست می یابد. رویای مردم چین مطمئنا تحقق بهتر می یابد.

  • GMT+08:00
  • /