تصاویر دلخراش صید بیش از هزار و 400 دلفین در جزایر فارو
  • 2021
  • 15/09
  • 09:49:54

روز یکشنبه 12 سپتامبر، در یک برنامه صید گسترده در جزایر فاروی دانمارک، 1428 دلفین صید و کشته شدند.

ساکنان جزایر فارو هر ساله رویدادهایی برای صید دلفین و نهنگ ترتیب می دهند. بیشتر ساکنان این جزایر معتقدند که این سنت بخشی مهم از فرهنگ آنها و نیز یکی از راه های تأمین منابع غذایی مورد نیاز آنها است.

این فعالیت مورد انتقاد و مخالفت فعالان حفظ دریاها و اقیانوس ها است و تا کنون چند سازمان‌ در کشورهای مختلف از دولت دانمارک خواسته اند که به چنین صیدها و کشتارهایی پایان دهند.

  • GMT+08:00
  • /