عکس هوایی از نخستین کشتی تفریحی بزرگ در حال ساخت چین
  • 2021
  • 08/09
  • 10:43:58

عکس هوایی از نخستین کشتی تفریحی بزرگ در حال ساخت چین_fororder_f0aa74db921b4c0b9464ae4955060c8c

عکس هوایی از نخستین کشتی تفریحی بزرگ در حال ساخت چین_fororder_45e24b6de87749438929e41a020af844

عکس هوایی از نخستین کشتی تفریحی بزرگ در حال ساخت چین_fororder_f8cad814dbd3477c9d46cf751df0dbf0

شامگاه روز سه شنبه 7 سپتامبر، تصویری از نخستین کشتی تفریحی بزرگ در حال ساخت چین، منتشر شد. اخیرا، شرکت کشتی سازی وائی گائو چیائو وابسته به گروه کشتی سازی ملی چین اعلام کرد،  کار اصلی قسمت بدنه اولین کشتی تفریحی بزرگ ساخت چین در ماه جاری وارد مرحله نهایی می شود.

  • GMT+08:00
  • /