240 هزار قربانی جنگ افغانستان؛ نماد پیاده سازی دموکراسی به سبک آمریکایی
  • 2021
  • 08/09
  • 17:47:00

240 هزار قربانی جنگ افغانستان؛ نماد پیاده سازی دموکراسی به سبک آمریکایی_fororder_24354324.JPG

جنگ آمریکا در افغانستان که در ظاهر به بهانه ریشه کن کردن تروریسم در این کشور آغاز شد، طولانی ترین جنگ خارجی آمریکا محسوب می شود؛ این در حالیست که با گذشت 20 سال از آغاز عملیات نظامی آمریکا در افغانستان، این کشور همچنان گرفتار تروریسم است و آمریکا باید مسئولیت ناکامی اش در ریشه کن کردن تروریسم از افغانستان و همچنین مسئولیت مرگ و میر بیش از 240 هزار نفر در جریان این جنگ را بر عهده بگیرد.

حملات تروریستی اخیر در کابل در روزهای پایانی عقب نشینی آمریکا از افغانستان نشان داد که جنگ به اصطلاح آمریکا علیه تروریسم یک ناکامی و شکست مطلق و محض بوده است! بدتر از همه این است که آمریکا برای سرنگون کردن طالبان به افغانستان حمله کرد اما اکنون طالبان مجددا قدرت در افغانستان را در دست گرفته است.

شاید بتوان گفت که جنگ به اصطلاح آمریکا علیه تروریسم باعث ردیابی و قتل «اسامه بن لادن» رهبر القاعده شد، اما این جنگ از طرف دیگر باعث سرازیر شدن تروریسم به کشورهای همسایه افغانستان شد و به بار امنیتی این کشورها اضافه کرد.

صدها هزار نفر از مردم افغان در حال حاضر به کشورهای همسایه گریخته اند و یا اینکه در اردوگاه های مربوط به پناهندگان در مناطق مرزی سر می کنند؛ این در حالیست که آمریکا باید این بحران انسانی را قبل از بیرون کشیدن نظامیانش از افغانستان بررسی می کرد!

آمریکا بعد از اعمال دموکراسی شکست خورده اش در افغانستان این کشور را به حال خود رها کرد و این همان کاری است که واشنگتن از زمان آغاز جنگ سرد تاکنون انجام داده است! از طرف دیگر، جنگ آمریکا در افغانستان نظم شکننده و آسیب پذیر منطقه ای در خاورمیانه را نیز متلاشی کرده است و عقب نشینی آمریکا دنباله ای از تروریسم، مرگ و میر، فقر و گرسنگی از افغانستان تا سوریه و شمال آفریقا را بر جای می گذارد.

مداخله آمریکا در خاورمیانه این منطقه را به سمت نابودی و تخریب کشانده است؛ آمریکا در حالی مدعی حفظ نظم قانون مدار جهان است که دقیقا عکس این ادعا عمل می کند؛ شاید آمریکا از قبرستان امپراتوری ها در افغانستان فرار کرده باشد اما نمی تواند از مسئولیتش در پاکسازی و رفع و رجوع آشوب ها و هرج و مرج هایی که در افغانستان و خاورمیانه به راه انداخته است، بگریزد.

  • GMT+08:00
  • /