سربازان کودتاگر در گینه می گویند که دولت وحدت ملی تشکیل خواهند داد؛ مرزها را نیز باز کرده اند.
  • 2021
  • 07/09
  • 10:58:54

در روزهای اخیر کودتا در گینه یکی از کشورهای غرب آفریقا رخ داد و لانسانا کونته رئیس جمهور این کشور بازداشت شد. در روز 6 سپتامبر سربازان کودتا در گینه وعده ایجاد "دولت وحدت ملی" را دادند و گفتند که مرز را دوباره باز کرده اند.

در همین روز، مامادی دومبویا، رهبر کودتای گینه با وزرای دولت کونته گفت و گو کرد.  پس از این مذاکره، وی در سخنرانی اش متعهد به ایجاد "دولت وحدت ملی" شد.

دومبویا همچنین اظهار داشت، "وزرای وزارتخانه ها و کمیسیون های مختلف تداوم عملیات دولت را تا زمان تشکیل دولت بعدی تضمین خواهند کرد. در عین حال، اسناد سفر و وسایل نقلیه دولتی به حکومت کنونی بازگردانده می شود.

همچنین، بر اساس اعلامیه ارتش در تلویزیون ملی، مرزهای زمینی و هوایی برای تجارت و مبادلات بشردوستانه بازگشایی شده است.

کودتای نظامی در گینه روز 5  سپتامبر رخ داد. کودتاگران در گینه از بازداشت «آلفا کُنده» رئیس جمهور این کشور و انحلال دولت خبر دادند. سازمان ملل متحد، اتحادیه آفریقا و دیگر سازمان های بین المللی در همین روز با صدور بیانیه ای، هرگونه تصرف قدرت با زور را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری کونته شدند.

سفارت چین در گینه روز 6 سپتامبر اعلام کرد، امنیت چینی ها در گینه تحت تاثیر قرار نگرفته و گزارشی از تلفات چینی ها  منتشر نشده است. 

  • GMT+08:00
  • /