جهش 40 و 70 درصدی حملات نژادپرستانه علیه آفریقایی و آسیایی تبارهای آمریکا
  • 2021
  • 01/09
  • 15:01:51

بر اساس آمار منتشر شده روز دوشنبه هفته جاری از سوی دفتر تحقیقات فدرال، جنایات ناشی از نفرت در آمریکا به خصوص علیه آمریکایی های آفریقایی و آسیایی تبار، در سال 2020 میلادی افزایش داشته است؛ بر این اساس، در سالی که (2020) برگزاری تظاهراتی گسترده با موضوع «جان سیاه پوستان اهمیت دارد» باعث جلب توجه ها به موضوع نژادپرستی در آمریکا شد، گزارش وقوع جنایات ناشی از نفرت علیه سیاه پوستان آمریکایی با رشد 40 درصدی، از هزار و 972 به 2 هزار و 755 مورد افزایش پیدا کرد.

جهش 40 و 70 درصدی حملات نژادپرستانه علیه آفریقایی و آسیایی تبارهای آمریکا_fororder_001

از طرف دیگر، حملات صورت گرفته علیه آمریکایی های آسیایی تبار جهشی 70 درصدی را ثبت کرد و در مقایسه با آمار 161 موردی در سال 2019، به 274 مورد در سال 2020 رسید؛ به نظر می رسد که این آمار تائیدی است بر گزارش های منتشر شده از سوی جامعه آمریکایی های آسیایی تبار درباره حملات نژادپرستانه علیه آنها از زمان آغاز پاندمی کرونا.

بیش از نیمی از جرایم گزارش شده، ایجاد ارعاب، 18 درصد، حملات جدی و 22 مورد قتل با انگیزه نفرت بوده است.

در آمریکا، جنایت با انگیزه نفرت معمولا به عملی گفته می شود که به دلیل ویژگی های خاص هویت فرد، علیه او صورت می گیرد.

  • GMT+08:00
  • /