نقش چین در توسعه انرژی خورشیدی در جهان
  • 2021
  • 01/09
  • 16:31:07

نقش چین در توسعه انرژی خورشیدی در جهان_fororder_25254

بسیاری از کشورها به انرژی خورشیدی به عنوان یکی از پاک ترین منابع انرژی در جهان روی آورده اند. آنها در حال احداث مزارع بزرگ خورشیدی برای استفاده از انرژی آن هستند. در گذشته پنل‌های خورشیدی برای استفاده در مقیاس بزرگ بسیار گران بودند تا زمانی که چین بازی را تغییر داد. هزینه صفحات خورشیدی تا 90 درصد کاهش یافت و دسترسی به انرژی خورشیدی بسیار آسانتر شد.

  • GMT+08:00
  • /