تصاویری از مسابقات انفرادی موسوم به حمله سوووروف در بازی های بین المللی نظامی 2021
  • 2021
  • 31/08
  • 14:29:25

تصاویری از مسابقات انفرادی موسوم به حمله سوووروف در بازی های بین المللی نظامی 2021_fororder_cad179d7ad2b9a9ceb8f5c3ffe58ec80

این رقابت ها در بخش کورلا از منطقه خودمختار شین جیانگ واقع در شمال غربی چین برگزار شد و تیم چین توانست با شکستن رکورد این رشته قهرمان شود. تیم های روسیه و بلاروس مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.

تصاویری از مسابقات انفرادی موسوم به حمله سوووروف در بازی های بین المللی نظامی 2021_fororder_6153bb74e4573a0852351892f9db6f61

تصاویری از مسابقات انفرادی موسوم به حمله سوووروف در بازی های بین المللی نظامی 2021_fororder_f80f0cb028bfa3149db6fec4f33e11a3

تصاویری از مسابقات انفرادی موسوم به حمله سوووروف در بازی های بین المللی نظامی 2021_fororder_22dc78bc6fbc41b4892731aa17fab7ff

 

 

  • GMT+08:00
  • /