سخنگوی منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ: امیدواریم طالبان افغانستان دور تمام سازمان های تروریستی از جمله جنبش اسلامی ترکستان شرقی خط بکشد
  • 2021
  • 30/08
  • 20:55:04

سخنگوی منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ: امیدواریم طالبان افغانستان دور تمام سازمان های تروریستی از جمله جنبش اسلامی ترکستان شرقی خط بکشد_fororder_微信图片_20210830205434

علیجان عنایت، سخنگوی دولت منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ روز 30 اگوست در پکن اظهار داشت: شین جیانگ چین با افغانستان همسایه است و نیروهای تروریستی مانند "جنبش اسلامی ترکستان شرقی" مدتی در افغانستان گرد هم آمدند که تهدید مستقیم برای امنیت و ثبات شین جیانگ است، امیدواریم طالبان افغانستان خط مشخص واضحی دور همه سازمان های تروریستی مانند "جنبش اسلامی ترکستان شرقی" بکشد و با آن ها قاطعانه به مقابله بپردازد.

علیجان عنایت سخنگوی دولت منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ در کنفرانس مطبوعاتی درباره مسایل مربوط به شین جیانگ در روز دوشنبه در پکن اظهار داشت که چین بزرگ ترین همسایه افغانستان است، شین جیانگ چین با افغانستان هم مرز است.  نیروهای تروریستی مانند "جنبش اسلامی ترکستان شرقی" مدتی در افغانستان گرد هم آمدند که تهدید مستقیم برای امنیت و ثبات شین جیانگ است و امید است تا طالبان افغانستان خط مشخص واضحی دور آن ها کشیده و به همه سازمان های تروریستی مانند "جنبش اسلامی ترکستان شرقی" حمله کند و با آن ها قاطعانه به مقابله بپردازد وی گفت: "نیروهای تروریستی ضد بشریت، ضد جامعه و ضد تمدن هستند. آن ها دشمنان مشترک جامعه بین المللی هستند.ما همچنین امیدواریم که طالبان افغانستان خط مشخص واضحی دور همه سازمان های تروریستی مانند "جنبش اسلامی ترکستان شرقی" بکشد و با آن ها قاطعانه مبارزه کند تا موانع برای امنیت، ثبات، توسعه و  همکاری  برچیده شود ، نقش سازنده ایفا کرده و شرایط مطلوب ایجاد کند. "

  • GMT+08:00
  • /