گفت و گوی تلفنی رؤسای جمهور چین و کوبا
  • 2021
  • 30/08
  • 15:52:40

گفت و گوی تلفنی رؤسای جمهور چین و کوبا_fororder_微信图片_20210416205817

روز دوشنبه 30 اوت (8 شهریور) شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین با میگل دیاز کانل همتای کوبایی خود تلفنی گفت و گو کرد.

رییس جمهور چین با اشاره به تأکید همیشگی چین بر احترام به حق انتخاب و راه توسعه اجتماعی کشورها توسط خودشان و مخالفت با تحریم یکجانبه و مداخله نیروهای بیگانه در امور داخلی کشورها گفت: چین همانند گذشته از راه توسعه منطبق با وضعیت کوبا، سازندگی سوسیالیستی پایدار و بالنده این کشور حمایت و همچنین از مبارزه عدالت خواهانه کوبا در حفظ امنیت ملی، مخالفت با مداخله قدرتها پشتیبانی می کند. وی همچنین از ادامه کمک و پشتیبانی چین از کوبا در مبارزه با کرونا و بهبود زندگی مردم خبر داد.

میگل دیاز کانل رییس جمهور کوبا نیز با قدردانی از حمایت همیشگی چین از جمله عرضه تجهیزات مقابله با همه گیری کرونا گفت: این اقدام چین نشان دهنده دوستی نزدیک بین دو کشور است. وی تأکید کرد که کوبا قاطعانه بر سیاست چین واحد پایبند است و با دخالت در امور داخلی چین مخالفت می کند. وی همچنین بر حمایت کشورش از موضع چین در مسائل مربوط به منافع اصلی چین از جمله تایوان و شین جیانگ تأکید کرد.

  • GMT+08:00
  • /