رسانه های روسی: طالبان خبر حمله به فرودگاه کابل را به ناتو داده بود
  • 2021
  • 27/08
  • 09:32:37

رسانه های روسی: طالبان خبر حمله به فرودگاه کابل را به ناتو داده بود_fororder_21a4462309f79052a3a05c48c2c6d1c37acbd5c3

درست قبل از انفجار روز 26 اگوست در نزدیکی فرودگاه کابل، برخی از کشورهای غربی از جمله انگلستان و ایالات متحده گزارش دادند که "تهدید جدی تروریستی" در فرودگاه کابل وجود دارد. مقامات انگلیسی هشدار دادند که ممکن است در چند ساعت آینده حمله ای در فرودگاه کابل رخ دهد.

بر اساس گزارش وب سایت روسیه در روز 26 اگوست، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که اطلاعات مربوط به احتمال رخ دادن حمله در فرودگاه کابل توسط طالبان در اختیار ناتو قرار گرفته است.

ذبیح الله مجاهد گفت که هدف این حمله ایجاد هرج و مرج و خشونت در فرودگاه و لطمه زدن به شهرت طالبان بود.

  • GMT+08:00
  • /