معجزه‌ بی نظیر حزب کمونیست در چین
  • 2021
  • 27/08
  • 21:06:57

برای بسیاری از تحلیلگران همواره این پرسش مطرح بوده که حزب کمونیست به عنوان حزب حاکم در چین چگونه توانسته با رهبری ملت چین معجزه کنونی توسعه کشور در چنین سطحی را رقم بزند؟ کتابی تحت عنوان «مأموریت تاریخی و ارزش اقدامات حزب کمونیست چین» که اخیراً توسط همین حزب منتشر شده به این پرسش پاسخ می‌دهد.

معجزه‌ بی نظیر حزب کمونیست در چین_fororder_rp

این کتاب علت اصلی توسعه موفق چین را پایبندی مردم چین تحت رهبری حزب حاکم بر پیمودن مسیر منتخب خود عنوان می‌کند. در این کتاب آمده است: پس از جنگ جهانی دوم الگوی توسعه غربی یگانه گزینه درست برای مدرنیزه شدن کشورها دانسته می شد اما روی آوردن بسیاری از کشورهای در حال توسعه به این الگو، ناسازگاری آن را با چنین کشورهایی نشان داد؛ در سوی دیگر اما حزب کمونیست چین با رهبری مردم یک مسیر توسعه سازگار با شرایط چین را یافت.

در این کتاب همچنین اضافه شده: علت دیگر توسعه موفق چین تحت رهبری حزب کمونیست چین، گرفتار نشدن آن در محدودیتهای فکری است؛ حزب حاکم برای حل مسائل توانسته است با توجه به شرایط عینی، از محدودیتهای فکری موجود خارج شود و به راه های جدید روی بیاورد.

در ادامه این کتاب آمده: از میان این نوآوری ها می توان به تغییر نظام اقتصاد برنامه ریزی شده به نظام اقتصادی بازارمحور  و اعلام 2400 تدبیر از سال 2012 به این سو به منظور تعمیق اصلاحات اشاره می کند.

این کتاب جدیدترین مورد از این نوع نوآوری ها را طرح ایجاد دو چرخه اقتصادی بین المللی و داخلی عنوان می کند.

در آخر این کتاب آمده است: در چین یک جامعه ای با رفاه نسبی ایجاد شده و کل کشور در تلاشند به سوی تحقق رفاه برای همه مردم حرکت کنند؛ حزب حاکم چین با صد سال سابقه خود این نکته را به جهانیان نشان داده که کاملا می تواند با رهبری مردم چین بر چالشهای گوناگون پیروز شود و علاوه بر تضمین تداوم  توسعه چین به توسعه جهان نیز کمک کند.

  • GMT+08:00
  • /