هیچ غیر ممکنی وجود ندارد؛ پینگ پنگ باز بدون دست
  • 2021
  • 26/08
  • 21:11:11

زندگی ورزشی پینگ پنگ باز مصری به یک داستان الهام بخش در سراسر جهان تبدیل شده است و نشان می دهد هیچ غیر ممکنی در این جهان وجود ندارد.

هیچ غیر ممکنی وجود ندارد؛ پینگ پنگ باز بدون دست_fororder_4324

ابراهیم حمدتو پینگ پنگ باز ۴۷ ساله  اهل مصر به دلیل معلولیت از ناحیه دو دست با دهان پینگ پنگ بازی می کند.

هیچ غیر ممکنی وجود ندارد؛ پینگ پنگ باز بدون دست_fororder_23434
حضور او در پار المپیک ریو باعث مشهور شدنش شد و از این بابت که در اینترنت مشهور شده اصلا ناراحت نیست و بر عکس باعث خوشحالی او شده است. 

هیچ غیر ممکنی وجود ندارد؛ پینگ پنگ باز بدون دست_fororder_234243
 حمد تو در مورد دلیل خوشحالی بابت شهرتی که به دست آورده است، گفت: این مسئله باعث می شود افرادی که در انزوا هستند و از معلولیت رنج می برند از این انزوا خارج شوند . معلولانی که ناامید هستند باید بدانند هیچ چیزی غیر ممکن نیست.

هیچ غیر ممکنی وجود ندارد؛ پینگ پنگ باز بدون دست_fororder_5454534
ابراهیم حمدتو وقتی ۱۰ ساله بوده هر دو دست خود را در تصادف قطار از دست می دهد و از همان زمان هم  تصمیم گرفته تنیس روی میز بازی کند.

هیچ غیر ممکنی وجود ندارد؛ پینگ پنگ باز بدون دست_fororder_43543554

 

  • GMT+08:00
  • /