سفارت آمریکا در افغانستان: اتباع آمریکایی به فرودگاه کابل نروند
  • 2021
  • 26/08
  • 09:19:46

سفارت آمریکا در افغانستان: اتباع آمریکایی به فرودگاه کابل نروند_fororder_2542354324

به گزارش شبکه فاکس نیوز، سفارت آمریکا در کابل با انتشار بیانیه ای به شهروندان آمریکایی در افغانستان هشدار داد که به خاطر وجود تهدید امنیتی، به فرودگاه نروند.

سفارت آمریکا در این بیانیه گفت: با توجه به تهدید امنیتی در بیرون دروازه فرودگاه کابل، ما به اتباع آمریکایی پیشنهاد می دهیم که به فرودگاه نروند و از محل ورودی فرودگاه دور شوند. 

  • GMT+08:00
  • /