سخنگوی وزارت خارجه چین: درخواست چین از سازمان بهداشت جهانی منطقی است
  • 2021
  • 26/08
  • 20:54:04

سخنگوی وزارت خارجه چین: درخواست چین از سازمان بهداشت جهانی منطقی است_fororder_456546

وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه 26 اوت 4 شهریور در یک نشست خبری و در واکنش به سخنان یک مقام سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد: درخواست چین از سازمان بهداشت جهانی درباره ردیابی و تحقیق پایگاه فورت دتریک و دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا منطقی و مشروع است و هیچ تضادی هم در آن وجود ندارد. وی افزود: چین می خواهد با واقعیات به مردم نشان دهد که تئوری نشت کروناویروس از آزمایشگاه که از سوی آمریکا مطرح شده قابل باور است و یا خیر و این یک اقدام برای برطرف کردن مانع تراشی آمریکا و سیاسی کردن منشاءیابی کرونا و ایجاد شرایط مطلوب برای ردیابی علمی آن به شمار می رود.

مایک رایان مدیر برنامه ریزی سازمان بهداشت جهانی چندی پیش در یک نشست خبری گفت: اکنون تمامی حدس ها درباره "نشت کروناویروس از آزمایشگاه" در حال بحث و بررسی است و درخواست چین برای بازرسی فورت دتریک آمریکا با این موضوع در تضاد است، چرا که پکن قطعاً با تئوری نشت ویروس از آزمایشگاه مخالف بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین در این باره تأکید کرد: کارشناسان چین و سازمان بهداشت جهانی به این نتیجه رسیده اند که نشت ویروس از پژوهشگاه ویروس شناسی وو هان بسیار بعید است و اکثر مطلق پژوهشگران جهان از جمله کارشناسان آمریکایی نیز بر این باورند که هیچ مدرکی درباره نشت ویروس از آزمایشگاه وجود ندارد. مساله کنونی این است که آمریکا این نتیجه علمی را نمی پذیرد و ادعای قطعی درباره نشت کروناویروس از پژوهشگاه ویروس شناسی وو هان را مطرح کرده است. این پژوهشگاه دو بار کارشناسان سازمان بهداشت جهانی را پذیرفته اما فورت دتریک و دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا که در تحقیقات ویروس کرونا سابقه طولانی و همین طور سابقه بد امنیتی دارند مورد بازرسی قرار نگرفته اند.

وی افزود که اگر آمریکا بر تئوری نشت کرونا ویروس از آزمایشگاه پافشاری کند، طبیعی است که باید فورت دتریک نیز از سوی جامعه جهانی مورد تحقیقات بین المللی قرار گیرد. متأسفانه سازمان بهداشت جهانی تا به حال هیچ قصد و یا برنامه ای در این زمینه نداشته است. چین نامه درخواست‌ 25 میلیون کاربر اینترنتی چینی برای بازرسی فورت دتریک را به سازمان بهداشت جهانی ارسال کرده اما پاسخی از دبیرخانه سازمان بهداشت جهانی دریافت نکرده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید کرد: اگر آمریکا همچنان از پذیرش درخواست یاد شده خودداری کند، نشان می دهد که هدف اصلی اش  سیاسی کردن منشاءیابی کرونا بوده است. 

  • GMT+08:00
  • /