کاروان چین در مراسم افتتاحیه بازی های پارالمپیک توکیو
  • 2021
  • 25/08
  • 08:58:39

کاروان چین در مراسم افتتاحیه بازی های پارالمپیک توکیو_fororder_0d99eb110b0ea4505d750193e352f39b

عصر سه شنبه 24 اگوست/ 2 شهریور، مراسم افتتاحیه بازی های پارالمپیک در توکیو برگزار شد. چین کاروانی متشکل از 437 نفر از جمله 251 ورزشکار برای شرکت در این بازی ها اعزام کرد.

کاروان چین در مراسم افتتاحیه بازی های پارالمپیک توکیو_fororder_428925c8868c2395ffb8953ed8dea76b

کاروان چین در مراسم افتتاحیه بازی های پارالمپیک توکیو_fororder_c53ef32caaec42cf868b87bced5f9598

کاروان چین در مراسم افتتاحیه بازی های پارالمپیک توکیو_fororder_3846fc22a480e6a5b7842bdc4dff93e0

کاروان چین در مراسم افتتاحیه بازی های پارالمپیک توکیو_fororder_e766e49aea3b9a0b12925a5cfb7d6093

 

  • GMT+08:00
  • /