آینده ای درخشان تر در انتظار هنگ کنگ
  • 2021
  • 23/08
  • 18:35:53

یک تیم تبلیغاتی متشکل از دفتر امور هنگ کنگ و ماکائو شورای دولتی، کمیسیون اصلاح و توسعه ملی، وزارت علوم و فناوری، بانک خلق چین و سایر دپارتمان های این کشور از تاریخ 23 تا 25 آگوست (ا الی 3 شهریور ماه)، به منظور برگزاری مجموعه فعالیت های تبلیغاتی با محور رئوس کلی چهاردهمین برنامه توسعه 5 ساله به منطقه اداری ویژه هنگ کنگ می روند؛ این فعالیت های تبلیغاتی به هنگ کنگ کمک خواهد کرد تا از فرصت های توسعه در جریان اجرای چهاردهمین برنامه توسعه 5 ساله چین به خوبی استفاده کند و به شیوه ای مطلوب با جریان توسعه کلی چین ادغام گردد.

آینده ای درخشان تر در انتظار هنگ کنگ_fororder_微信图片_20210823182927

طرح کلی چهاردهمین برنامه توسعه 5 ساله چین بر ضرورت تسریع ساخت یک الگوی توسعه جدید تاکید دارد که در آن، چرخه داخلی بدنه اصلی محسوب می شود و چرخه های دوگانه داخلی و بین المللی یکدیگر را ارتقاء می دهند؛ هنگ کنگ در این الگو باید این قابلیت را داشته باشد تا فعالانه به یک عضو مشارکت کننده در چرخه داخلی و یک تسهیل کننده چرخه بین المللی تبدیل گردد و نشاط و فرصت هایی را برای توسعه خود فراهم کند.

بدنه اصلی چرخه داخلی به معنای این است که چین روی توسعه داخلی متمرکز خواهد شد؛ مزیت بازار فوق العاده گسترده سرزمین اصلی چین و مجموعه اقدامات مربوط به ارتقاء تقاضای داخلی از جمله مزایای اصلی هنگ کنگ محسوب می شود.

سرزمین اصلی چین مدتی حدود 60 درصد از صادرات منطقه ویژه اداری هنگ کنگ را به خود اختصاص داد. شرکت های هنگ کنگی بدون شک از فرصت های به وجود آمده در جریان اجرای چهاردهمین طرح توسعه 5 ساله چین استفاده خواهند کرد و در این بین، منطقه خلیج بزرگ گوانگ‌دونگ-هنگ‌کنگ-ماکائو به عنوان نقطه ای ورودی جهت بهره مندی هر چه بهتر از بازار سرزمین اصلی چین عمل خواهد کرد.

طرح چهاردهمین برنامه توسعه 5 ساله چین در عین حال شامل حمایت از هنگ کنگ در مسیر ارتقاء جایگاهش به عنوان یک مرکز مالی، حمل و نقلی، تجارت بین المللی و تقویت عملکرد قطب جهانی کسب و کار خارجی مبتنی بر ارز رنمینبی، یک مرکز مدیریت دارایی های بین المللی و یک مرکز مدیریت خطر می شود؛ این روند به صنایع باصرفه و مفید هنگ کنگ کمک می کند تا نقشی به مراتب بزرگ تر در چرخه بین المللی ایفا کنند.

در طرح کلی مربوط به چهاردهمین برنامه توسعه 5 ساله چین در عین حال یک جایگاه جدید برای هنگ کنگ در نظر گرفته شده که عبارت است از حمایت از هنگ کنگ در مسیر ارتقاء جایگاه آن به عنوان یک قطب هوانوردی بین المللی، ساخت یک مرکز تکنولوژی و ابتکار بین المللی و همچنین ساخت یک مرکز تجارت مالکیت معنوی منطقه ای و توسعه تبادلات فرهنگی و هنری بین چین و کشورهای خارجی؛ این اقدامات می توانند شتاب جدیدی به روند توسعه هنگ کنگ تزریق نمایند.

همانطور که مقامات مربوطه چینی نیز تاکید کرده اند، هنگ کنگ باید به ایفای نقش خود به عنوان یک «رابط قوی» بین سرزمین اصلی چین و جهان عمل کند و عملکرد هموار چرخه های دوگانه داخلی و بین المللی را ارتقاء بخشد.

  • GMT+08:00
  • /