نامه تبریک شی جین پینگ برای پنجمین نمایشگاه چین و کشورهای عربی
  • 2021
  • 19/08
  • 11:41:39

شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین روز 19 اگوست نامه تبریکی به پنجمین نمایشگاه چین و کشورهای عربی ارسال کرد.

شی جین پینگ خاطر نشان کرد: دوستی سنتی بین مردم چین و عرب همواره عمیق و محکم است. در سال های اخیر چین و کشورهای عربی به طور مداوم هماهنگی راهبردی و اقدامات خود را تقویت کرده اند و همکاری در ساخت مشترک "کمربند و جاده" به نتایج پرثمر رسیده است. چین همچنان موقعیت خود را به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری کشورهای عربی حفظ کرده است. در مقابله با همه گیری کرونا، چین و کشورهای عربی دست به دست هم داده اند و الگویی برای غلبه بر سختی ها ایجاد کرده اند.

شی جین پینگ تاکید کرد که کشورش مایل است تا همراه با کشورهای عربی برای توسعه، پیشبرد مشترک توسعه صلح آمیز، تحقق منافع متقابل و برد- برد، ساخت با کیفیت بالا "کمربند و جاده"، ارتقای روابط راهبردی مشارکتی چین و کشورهای عرب و ساخت مشترک جامعه بشری با سرنوشت مشترک رو به عصر جدید همکاری کند.

پنجمین نمایشگاه چین و کشورهای عربی 19 اگوست در شهر یین چوان منطقه خودمختار قوم هوی نینگ شیا چین به ابتکار مشترک وزارت بازرگانی، کمیته توسعه تجارت بین المللی چین و دولت محلی منطقه خودمختار قوم هوی نینگ شیا گشایش یافت.  

  • GMT+08:00
  • /