دبیر شورای امنیت روسیه: آمریکا در 20 سال گذشته افغانستان را به آزمایشگاه تولید مواد مخدر در جهان تبدیل کرد
  • 2021
  • 19/08
  • 15:54:34

به گزارش خبرگزاری روسیه، نیکلای پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه در مصاحبه ای با روزنامه "ایزوستیا" روسیه در روز 19 اگوست عنوان کرد، ایالات متحده در 20 سال گذشته یک "آزمایشگاه تولید مواد مخدر در مقیاس جهانی" در افغانستان ایجاد کرده است. میزان مواد افیونی بیش از 40 برابر افزایش یافته، در عین حال، توسعه افغانستان دهه ها عقب افتاده است.وی گفت: در 20 سال گذشته که ایالات متحده "حکومت نظامی و سیاسی" در افغانستان داشته است، به جای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، یک پروژه جهانی آزمایشگاه تولید مواد مخدر در آن کشور ایجاد کرده است. تولید مواد افیونی بیش از 40 برابر افزایش یافته است.

وی در مورد وضعیت کنونی توسعه اجتماعی در افغانستان، آمریکا را مورد انتقاد قرار داد که با هزینه های هنگفت ارتش را حفظ کرده اما زیرساخت های اجتماعی و موسسات غیرنظامی ایجاد نکرده است. "مردم عادی افغانستان نا امید هستند چرا  که توسعه این کشور ده ها سال  عقب افتاده است. 

  • GMT+08:00
  • /